Trapperingen Tre Trapp 50 år!

Trapperingen Tre Trapp AS i Sætre har nylig feiret et stort jubileum. Den 15. november 2019 var det 50 år siden en gruppe ungdommer mellom 17 og 27 år startet det som i begynnelsen het Hurum Byggeservice.

En av de som stod i bresjen for etableringen var Leif Sjøvold, far til Tom Gokshol, som har vært daglig leder i Trapperingen Tre Trapp de siste 15 årene. Her snakker vi altså lokalt trappehåndverk i generasjoner.

Kun trapper fra 1976

I starten leverte Hurum Byggeservice både boddører og garasjeporter i tillegg til trapper. Vanlig snekkerarbeid var også oppdrag de tok på seg. I 1976 fikk bedriften navnet Tre Trapp AS, og siden da har trappeproduksjon vært i fokus – etter hvert under paraplyen Trapperingen.

Unge og eldre

Under jubileumsfesten ble hele fem ansatte i Tre Trapp hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste. Ikke dårlig! Samtidig som noen altså har viet hele yrkeslivet til Tre Trapp, satser bedriften også på lærlinger. De siste årene har sju snekkere fått fagbrev etter praksis hos Tre Trapp, og to lærlinger er nå under opplæring. Kombinasjonen med lojale, erfarne medarbeidere og unge med fersk utdannelse blir en fin kombinasjon. Slik sikres rekruttering samtidig som man har bærere av bedriftskultur. 

Optimistisk

Tom Gokshol er stolt over å feire at Trapperingen Tre Trapp er en vital 50-åring, og ser med optimisme på årene som ligger foran. Moderne produksjon, fantastiske samarbeidspartnere i Trapperingen, og godt forhold til både kunder og leverandører gir grunn til å glede seg til fortsettelsen.

Jubilanten Trapperingen Tre Trapp er også omtalt med stor reportasje i Tre og Profil nr 6/2019. Den kan du lese her.

Tom Gokshol
Tom Gokshol er daglig leder i Trapperingen Tre Trapp, som leverer trapper i Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland syd og Hedmark syd.